Loading…

ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ

ਲੋਗੁ ਜਾਨੈ ਇਹੁ ਗੀਤੁ ਹੈ ਇਹੁ ਤਉ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤੁ ਬਿਧਾਤੈ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤੁ ਬਿਧਾਤੈ ॥ ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ ॥ ਰਾਮਚੰਦਿ ਮਾਰਿਓ ਅਹਿ ਰਾਵਣੁ ॥ ਭੇਦੁ ਬਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਚਾਇਣੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਇਰਿ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਉਧਾਰੇ ॥੪੦॥ ਰਾਮਕਲੀ ਗੋਸਟਿ (ਮ: ੧) – ੯੪੨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਜਾਂ ਜਹਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸੇਤੂ (ਪੁਲ) […]

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ

ਪਿ੍ਰਥਮ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਜਿਹਕੋ ਕਬੈ ਨਹੀ ਨਾਸ ॥ਜਤ੍ਰ ਤਤ੍ਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਜਿਹ ਠਉਰ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸ ॥ਅੰਡ ਜੇਰਜ ਸੇਤ ਉਤਭੁਜ ਕੀਨ ਜਾਸ ਪਸਾਰ ॥ਤਾਹਿ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀਯੋ ਮੁਨਿ ਸਤਿ ਦੱਤ ਸੁਧਾਰ ॥੧੧੬॥ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ. ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗਾਹ […]

ਨਸ਼ਾ

ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਖਬਾਰਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਉੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦ ਦੇ […]

ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੋ

ਹਰ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,,,,ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਪੁੱਛਣੈ,,ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ,,,,ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ,,ਪੰਜਾਹ ਪਾਠ ਸੌ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,,?,,,ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ,,,ਵਾਰ […]

ਨਿਹੰਗ ਫੋਜ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਵਿੱਦਵਾਨ

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਕੇ ਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਰਣ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਏਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਓਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੇ ਤਨ,ਮਨ,ਧਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਓਂਪਿਆ ਹੈ। […]

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ

ਆਪੇ ਜਾਣੈਆਪੇ ਦੇਇ ॥ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿਕੇਈ ਕੇਇ ॥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ (ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਦਾਤਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜੇਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।He Himself knows, He Himself gives. Few, very few are those who acknowledge this.

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ (ਪੰਥ) ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਹੈ । ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੌੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । […]

ਤਿਆਗ

ਸਲ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਮਾਯਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਂਵੇ ਓਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ,ਓਸਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ “ਜੌ ਰਾਜੁ ਦੇਹਿ ਤ ਕਵਨ ਬਡਾਈ ॥ਜੌ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵਹਿ ਤ ਕਿਆ ਘਟਿ ਜਾਈ ॥੧॥” ਓਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ […]

ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ

ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ/ਬਦੇਹੀ, ਮਾਇਆ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ, ਆਪਣੇ ਘਟ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ “ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਬਿਦੇਹੀ ਦੀਸੈ॥”। ਨੇਤ੍ਰ ਘਟ ਦੀਆਂ ਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ, ਜੋਤ, ਘਟ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸਦਾ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੰਜਨ (ਸੁਰਮਾ) ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ (ਸੋਝੀ), ਨੇਤ੍ਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਮਿਲਦੀ। […]

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹੋਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,,,, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਤੀਖ ਜ਼ਾਇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂ ਅੰਦਰੋ ਸੁਣਦਾ ਓਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏ ਫਿਰ ਓਸ ਤਿਖ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਏ ਫਿਰ ,,,ਜੋ ਅਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਦੇਹੀ (ਸਰੀਰ) ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਆ,,ਓਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਏ […]